Logo Erasmus+ (flaga Unii Europejskiej na białym tle i obok napis Erasmus+)

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu do projektu 2020-1-PL01-KA102-079575

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Od stażysty do specjalisty- praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079575 w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dnia 17.03.2021 r. (dla grupy 1) oraz dnia 28.04.2021 r. (dla grupy 2) odbyły się posiedzenia Zespołu Rekrutacyjnego/Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za przeprowadzenie rekrutacji uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu do projektu 2020-1-PL01-KA102-079575 pn. „Od stażysty do specjalisty- praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży”.

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników. Na tej podstawie do projektu zakwalifikowano:

L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Zawód

Suma punktów

GRUPA 1

1

Paweł Grzegorzewski

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

2

Krystian Błaszkowski

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

3

Bartosz Bryl

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

4

Karolina Krawczyk

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

5

Aleksandra Krystkowiak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

6

Joanna Leśna

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

7

Kamila Maćkowiak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

8

Aleksandra Nowacka

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

9

Joanna Nowacka

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

10

Daria Nowak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

11

Maria Olejniczak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

12

Julia Pietrzak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

13

Jakub Szwałek

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

14

Tobiasz Tomczak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

15

Bartosz Wojtkowiak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

16

Patrycja Wujczak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

GRUPA 2

1

Maria Pietrowiak

ZSZ Gostyń

2TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

2

Karol Janicki

ZSZ Gostyń

2TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

3

Wiktoria Przybylska

ZSZ Gostyń

2TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

4

Agnieszka Rosa

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

5

Katarzyna Wolna

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

6

Julia Duda

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

7

Szymon Krystek

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

8

Zofia Urbaniak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

9

Katarzyna Płóciennik

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

10

Adrianna Biernaczyk

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

11

Weronika Klupś

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

12

Martyna Moder

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

13

Wiktoria Meissner

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

14

Aleksandra Biernaczyk

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

15

Patrycja Szymczak

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

16

Dawid Kaczmarek

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANY

17

Magdalena Kordus

ZSZ Gostyń

2 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

18

Paulina Grodzka

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

19

Małgorzata Zbieralska

ZSZ Gostyń

3 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

20

Zuzanna Mandzyn

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

21

Zofia Trąbała

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

ZAKWALIFIKOWANA

LISTA REZERWOWA

1

Jessica Celka

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

LISTA REZERWOWA

2

Kacper Pakosz

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

LISTA REZERWOWA

3

Kornelia Piasecka

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

LISTA REZERWOWA

4

Klaudia Smektała

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

LISTA REZERWOWA

5

Wiktoria Kasperczak

ZSZ Gostyń

1 TC

t. ekonomista

LISTA REZERWOWA

Stopka


Wykonane przez Grikon