PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)

Celem głównym naszego projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

Poniżej najnowsze artykuły dotyczące tego projektu.

Stopka


Wykonane przez Grikon