Kalendarz wydarzeń

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ CWRKDiZ W LESZNIE NA ROK 2020

Lp.

NAZWA WYDARZENIA

DATA WYDARZENIA

1.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

styczeń 2020 r.

2.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

3.

OD INSPIRACJI DO PRACY -

zajęcia dla młodzieży w CWRKDiZ Leszno

08.01.2020 r.

4.

EKSPERT DORADZTWA ZAWODOWEGO

21.01.2020 r.

5.

Wycieczka zawodowa do ALVO

6.

Doradztwo zawodowe w barwach wolontariatu

(DPS Jarogniewice)

22.01.2020 r.

7.

Zawodowe Ferie 2020

27.01-07.02.2020 r.

8.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

luty 2020 r.

9.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

10.

FERIE Z RĘKODZIEŁEM W STACJI BIZNES 03.02.2020 r.
11. Wycieczka zawodowa do WERNER KENKEL 18.02.2020 r.

12.

Wycieczka zawodowa do ALVO 20.02.2020 r.

13.

Wycieczka zawodowa do WERNER KENKEL 26.02.2020 r.

14.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

marzec 2020 r.

15.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

16.

TARGI EDUKACYJNE POZNAŃ

6-8.03.2020 r.

17.

Wydanie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie INFORMATORA O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

12.03.2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM

18.

Warsztaty dla doradców zawodowych i nauczycieli z

MAPĄ KARIER

13.03.2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM

19.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

kwiecień 2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM

20.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

21.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

maj 2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM

22.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

23.

Gala podsumowująca konkurs

"Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2019 roku"

06.05.2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM

24.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

czerwiec 2020 r.

ODWOŁANE Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO WYWOŁANEGO KORONAWIRUSEM
25.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

lipiec 2020 r.
sierpień 2020 r.
26.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

wrzesień 2020 r.

27.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

28.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

październik 2020 r.
29.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

30. NOC ZAWODOWCÓW Edycja 3.0 02.10.2020 r.

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać"

listopad 2020 r.

Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

Zajęcia zawodowo-edukacyjne w przedszkolach połączone z czytaniem książki pt. "ZAWODY czyli kim możesz zostać" grudzień 2020 r.
Spotkania uczniów z doradcą zawodowym

Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany...

Stopka


Wykonane przez Grikon