Informator

Wierzymy w to, że zdobywanie wiedzy może być niezwykle ciekawe i inspirujące. Wszystko co dla Ciebie przygotowujemy jest na najwyższym poziomie i całkowicie bezpłatne.

  • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

  • Znajdziecie tutaj najważniejsze informacje o realizowanych przez nas projektach.

    Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Stopka


Wykonane przez Grikon