Informator

Wierzymy w to, że zdobywanie wiedzy może być niezwykle ciekawe i inspirujące. Wszystko co dla Ciebie przygotowujemy jest na najwyższym poziomie i całkowicie bezpłatne.

Erasmus+

Zapoznaj się z projektami, które realizujemy.

To program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie

doświadczenia w najróżniejszych instytucjach i organizacjach w różnych krajach.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Znajdziecie tutaj najważniejsze informacje o realizowanych przez nas projektach.

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.