Zdjęcie przedstawia logo programu Erasmus+

Zmiana terminu mobilności - praktyki w Portugalii.

Nowy termin praktyk w Portugalii, Braga został wyznaczony na 03-30.10.2021 r.

Jesteśmy w stałym kontakcie z partnerem portugalskim oraz koordynatorami projektu ze strony szkół, z którymi na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach.Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła,

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

/-/ Bolesław Ratajczak

Zdjęcie przedstawia informację o nazwie projektu, terminach mobilności oraz miejscu odbycia zagranicznych praktyk. Zdjęcie przedstawia miejscowości odbywania praktyk, ich terminy oraz nazwy szkół biorące udział w tych mobilnościach.