Grafika wektorowa przedstawiająca tytuł konkursu i datę jego trwania. Z lewej strony budynek szkoły, przed którym widać trzy postacie (uczniów). Po prawej stronie zielony plecak, książki (na których położone jest jabłko) i długopisy.

Konkurs "MOJA SZKOŁA - MÓJ WYBÓR"

Zadanie konkursowe polega na opisaniu w formie dokumentu Word, powodów, którymi będą się kierować uczniowie klas ósmych przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

  1. Czas trwania konkursu: 12.04.2021 r. – 23.04 2021 r.
  2. Konkurs jest realizowany w kategorii - praca indywidualna.
  3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac do konkursu.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów klas ósmych na zbliżający się moment podjęcia decyzji nt. wyboru szkoły ponadpodstawowej, a co się z tym wiąże określenie własnej drogi edukacyjnej oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę predyspozycji i zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz niezbędne formularze znajdują się w załącznikach poniżej.