Zdjęcie przedstawia startującą rakietę kosmiczną (grafika wektorowa), tytuł projektu "ROZWIŃ BIZNES" oraz informację: Pieniądze unijne na Twoją firmę! Projekt dofinansowany z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Na dole plakatu znajdują się loga Leszczyńskiego Centrum Biznesu, Funduszy Europejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej.

Jesteś przedsiębiorcą? To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój!

Projekt zakłada objęcie 32 firm kompleksowym programem inkubacji, w ramach którego planowane jest:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe.


Kto może otrzymać wsparcie?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw:

 • mikro, małych i średnich,
 • z siedzibą na terenie woj. wielkopolskiego,
 • niekorzystających wcześniej ze wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, w wyniku którego zawarta została umowa inwestycyjna lub inkubacji,
 • do 3 lat od rejestracji lub dojrzałych wprowadzających do oferty nową usługę/produkt.

Preferowane będą:

 • działalności o charakterze innowacyjnym, w tym w szczególności wynikające ze współpracy z nauką,
 • przedsięwzięcia z obszaru regionalnych inteligentnych specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
 • prawidłowo przygotowane biznesplany wraz z potencjałem rozwoju biznesu,
 • doświadczenie i potencjał Uczestnika w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • działalności pozytywnie oddziałujące na zrównoważony rozwój,
 • projekty zgłaszane przez kobiety oraz preferujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • działalności z siedzibą w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie lub na obszarze rewitalizowanym miasta Leszna


Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość wsparcia dla jednej inkubowanej firmy:

 • GRANT 130: do 130 000 zł,
 • GRANT 70: do 70 000 zł.

Wnioski można składać na jedną wybraną formę wsparcia: GRANT 130 lub GRANT 70.


GRANT 130 obejmuje:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 100 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 30 000 zł.

GRANT 70 obejmuje:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 50 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 20 000 zł.

Dofinansowanie wyniesie do 85% wysokości wsparcia netto, co oznacza, że wkład własny to 15% wsparcia netto + 100% podatku VAT


Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach i wyłoni każdorazowo 16 firm.

 • I tura – od 05.03.2021 od godziny 8:00 - do 25.03.2021 do godziny 15.00;
 • II tura - od 04.10.2021 od godziny 8.00 do 22.10.2021 do godziny 15.00.

Całkowita wartość projektu: 3 449 953,60 PLN
Dofinansowanie: 2 476 492,00 PLN
Okres realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2022
Projekt dofinansowany z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.