Zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Wsparcia rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie oraz Unii Europejskiej.

Zmiana składu grupy partnerskiej i terminów mobilności

Wykreślona z projektu została następująca instytucja partnerska:

  • Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Na jej miejsce wpisana zostaje następująca instytucja partnerska:

  • Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie


Zmianie uległy też terminy niektórych mobilności i prezentują się one obecnie następująco:

  • Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 11.04.2021-08.05.2021 r.
  • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu 19.09.2021-16.10.2021 r.
  • Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie 19.09.2021-16.10.2021 r.


Data rozpoczęcia projektu:

  • 07.09.2019 r.

Długość projektu:

  • 32 miesiące

Data zakończenia projektu:

  • 06.05.2022 r.


Pozostałe założenia projektu nie ulegają zmianie.