Zdjęcie przedstawia logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Wsparcia rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie oraz Unii Europejskiej.
Nowy termin praktyk na Sycylii został wyznaczony na 18.10-14.11.2020 r.
Jesteśmy w stałym kontakcie z koordynatorem projektu ze strony Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz uczniami tej szkoły biorącymi udział w projekcie, których na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach.Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła,

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

/-/ Bolesław Ratajczak