Dziękujemy za udział w konferencji

Konferencja w głównej mierze skierowana była do dyrektorów szkół branżowych i technicznych ale udział w niej wzięli również m.in. przedstawiciele Cechów Rzemiosł Różnych czy innych Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Wielkopolsce.

Po rozpoczęciu konferencji przez Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – Pana Bolesława Ratajczaka, i skrótowym przestawieniu przez niego działalności i planów Centrum, głos zabrała Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pani Marszałek zachęcała uczestników konferencji do przywracania ważnej roli kształcenia zawodowego w województwie wielkopolskim, jak również do tego by różne instytucje współpracowały ze sobą na rzecz tego kształcenia, co pozwoliłoby osiągnąć lepsze i szybsze rezultaty.

Kolejna prelegentka – Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiła rolę Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego działających w Wielkopolsce (Lesznie, Poznaniu, Kaliszu, Pile i Koninie) i zaznaczyła, jak ważna jest ich dobra współpraca z pracodawcami na rzecz rozwiązywania „problemów przyszłości”. Pani Dyrektor wyraziła też szczególne uznanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych za to, że pomimo trudnego czasu (związanego z pandemią) dobrze radzili sobie z przygotowywaniem uczniów do egzaminów (m.in. poprzez nagrywanie różnego rodzaju filmików czy korzystanie z najrozmaitszych aplikacji). Wspomniane zostały również projekty wspierające organy prowadzące szkół w nauce zdalnej.

Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego oraz to, jak zdobywa się zawód w Niemczech przybliżyła Pani Arleta Grabowska. Pani Arleta jest m.in. doradczynią zawodową z doświadczeniem w polsko-niemieckich projektach praktyk zawodowych. Jest też członkinią Klubu Doradców Kariery przy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Aktualnie mieszka w Niemczech, gdzie z zainteresowaniem przygląda się niemieckiej edukacji zawodowej i rynkowi pracy. Dzięki jej prelekcji uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda kształcenie w szkole ekonomicznej (Wirtschaftsschule), szkole zawodowej branżowej (Berufsfachschule), technikum (Fachoberschule), czy co „oferuje” uczniowi dualne kształcenie zawodowe (Berufsschule). Przedstawiła również 10 najchętniej wybieranych zawodów w Niemczech w roku szkolnym 2020/2021 i zwróciła uwagę na deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Pani Anna Chyczewska - Kierownik Działu Komunikacji Międzynarodowej w Escuela de idiomas Carlos V w Sewilli, zapoznała uczestników z cyklem kształcenia zawodowego w Hiszpanii oraz plusy i minusy tego typu kształcenia. Pani Anna z wykształcenia jest magistrem stosunków międzynarodowych. W Carlos V jest odpowiedzialna za nawiązywanie oraz koordynację kontaktów ze szkołami oraz innymi podmiotami, które realizują projekty w ramach programu Erasmus+. Ponadto zajmuje się niezbędną dokumentacją, przygotowuje i tłumaczy, m.in. Learning Agreements oraz Europass. Obecnie współpracuje ze szkołami z Polski, Niemiec, Portugalii, Węgier, Czech, Szwecji, Finlandii oraz krajów bałtyckich. Poza językiem polskim włada językiem hiszpańskim, angielskim i niemieckim.

Leszczyńska Pełnomocnik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – Pani Monika Lewandowska – przedstawiła zadania, działalność i potrzeby WIR. Przybliżyła również organizowane i współorganizowane przez Izbę konkursy (np. Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski czy Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa), a także zapoznała uczestników konferencji z prowadzonymi przez WIR Rzemieślniczymi Szkołami Zawodowymi. Pani Pełnomocnik przypomniała również, że rzemiosło to też nauka w systemie dualnym - nauka połączona jest z zajęciami praktycznymi u rzemieślnika.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w konferencji. Mamy nadzieję, że dla nas wszystkich była ona inspiracją, a także okazją do przemyślenia pewnych kwestii związanych z kształceniem branżowym i technicznym w naszym subregionie.

Po wypełnieniu anonimowych ankiet, które uczestnicy otrzymali po zakończonym wydarzeniu, przygotowane zostanie zestawienie ich wyników. Przedstawimy je niebawem w jednym z kolejnych artykułów.