Na fotografii widać młodych ludzi siedzących na sali posiedzeń i podnoszących rękę do góry - najprawdopodobniej biorą udział w głosowaniu.

Zostań radnym/radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Rozpoczął się nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który niedługo po raz pierwszy rozpocznie swoje prace. Obradująca 12 grudnia sejmikowa Komisja Wyborcza ustaliła ostateczną wersję regulaminu naboru radnych do MSWW.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 grudnia 2022 roku podjął uchwałę nr XLV/906/22 w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego ma składać się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży z Województwa Wielkopolskiego, stanowić będzie apolityczny organ o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym.

Celem powołania Sejmiku jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększanie ich aktywności i zaangażowania w działania samorządu województwa, a także podnoszenie umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażenia i zrozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji.

Nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji rozpoczyna się z dniem 2 stycznia 2023 roku, a zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru, a następnie prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będą pojawiać się na stronie internetowej www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik.