Screen z zajęć z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z ZS 4 w Lesznie. W tle widać morze i góry a na pierwszym planie tematyka zajęć i widok kilku uczestników.

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z ZS 4 w Lesznie

Zajęcia odbywały się w ramach prowadzonego przez nas projektu "Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży" POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232.

Krótko po rozpoczęciu nowego roku szkolnego (02.09.2021 r.) uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie im. Powstańców Wielkopolskich wzięli udział w przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym, które zorganizowaliśmy online przy współpracy EU TRAINING ACADEMY.

Zajęcia miały na celu poznawanie się nawzajem uczniów i rozwinięcie między nimi współpracy, ustalenie indywidualnych celów i obawy. Ponadto uczestnicy mieli poznać różnice kulturowe pomiędzy Polską a Sycylią, rozwinąć umiejętności aktywnego słuchania i współpracy oraz nauczyć się rozpoczynać własne inicjatywy, angażować w działanie, a także rozwijać umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział.