Logo Erasmus+ (flaga Unii Europejskiej na białym tle i obok napis Erasmus+)

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach do projektu 2020-1-PL01-KA102-079575

Dnia 13.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego/Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za przeprowadzenie rekrutacji uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach do projektu 2020-1-PL01-KA102-079575 pn. „Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży”.

Zadaniem Komisji była weryfikacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji uczestników.


Na tej podstawie do projektu zakwalifikowano:

L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

WYNIK

1

Błażej Andrzejewski

ZSO Włoszakowice

3 Z

ZAKWALIFIKOWANY

2

Natalia Łupicka

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANA

3

Paweł Gnaciński

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANY

4

Tamara Andrzejewska

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANA

5

Dariusz Konieczny

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANY

6

Sandra Sadowska

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANA

7

Kacper John

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANY

8

Patrycja Załucka

ZSO Włoszakowice

3 Z

ZAKWALIFIKOWANA

9

Eryk Makała

ZSO Włoszakowice

2 Z

ZAKWALIFIKOWANY

10

Rita Grzesiecka

ZSO Włoszakowice

1 Z

ZAKWALIFIKOWANANa tej podstawie do projektu nie zakwalifikowano:

L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

WYNIK

1

Kamil Kaczor

ZSO Włoszakowice

1 Z

NIE ZAKWALIFIKOWANY

2

Mateusz Pruchniewski

ZSO Włoszakowice

1 Z

NIE ZAKWALIFIKOWANY

3

Dominik Grunt

ZSO Włoszakowice

1 Z

NIE ZAKWALIFIKOWANY

4

Dawid Błaszczyk

ZSO Włoszakowice

1 Z

NIE ZAKWALIFIKOWANY


Stopka


Wykonane przez Grikon