Plakat przedstawia zielone, rozłożyste drzewo na niebieskim tle wpięte zieloną wtyczką do nazwy "wyniki konkursu".

Wyniki konkursu „Zakładam firmę w branży ekologicznej” edycja 2022

Konkurs trwał od 10.11.2022 do 08.12.2022 i zorganizowany został w ramach 15. Edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Zadanie konkursowe polegało na:

  • wymyśleniu fikcyjnej firmy działającej w branży ekologicznej i nazwanie jej,
  • opisaniu działalności biznesowej (w jaki sposób firma działa i przynosi zysk),
  • opisaniu w jaki sposób firma może przyczynić się do ochrony środowiska,
  • zaproponowaniu nowatorskiego działania w dziedzinie ekologii,
  • opisaniu kompetencji i zainteresowań jakie według autora pomysłu mają znaczenie, by móc pracować w branżach ekologicznych.

Celem konkursu było promowanie myślenia proekologicznego związanego z działalnością firm i przedsiębiorstw, poszukiwanie nowych rozwiązań proekologicznych oraz zwrócenie uwagi na rolę kompetencji i zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej. Ważne też jest wskazanie przez Uczestników Konkursu potencjalnych możliwości rozwoju i kariery zawodowej,
związanych z pomysłem na daną działalność proekologiczną.

Młodzież zaprezentowała w swoich pracach nowatorskie pomysły związane głównie z: fotowoltaiką, ponownym wykorzystaniem odpadów i recyklingiem, ochroną zasobów środowiska naturalnego oraz ekologicznym rolnictwem.

Poniżej laureaci tegorocznej edycji konkursu:

  • Kamil John (Zespół Szkół w Brennie)
  • Olga Kaźmierska (Zespół Szkół w Brennie)
  • Mateusz Skrzypczak (Szkoła Podstawowa w Czaczu)
  • Marika Wawrzyniak (Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu)
  • Krzysztof Wojciechowski (Szkoła Podstawowa w Bonikowie)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody dostarczymy do szkół po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.