Plakat przedstawia nazwę konkursu, jego adresatów, logo CWRKDiZ w Lesznie oraz grafiki książek, ołówka, mikroskopu itp. a także duży napis "wyniki konkursu".

Wyniki konkursu "MOJA SZKOŁA - MÓJ WYBÓR" edycja 2022

Mamy przyjemność przedstawić laureatów konkursu "MOJA SZKOŁA - MÓJ WYBÓR".

Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów klas ósmych na zbliżający się moment podjęcia decyzji nt. wyboru szkoły ponadpodstawowej, a co się z tym wiąże określenie własnej drogi edukacyjnej oraz zwrócenie uwagi na ważną rolę predyspozycji i zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej.

Zadanie konkursowe polegało na opisaniu w formie dokumentu Word, powodów, którymi będą się kierować uczniowie klas ósmych przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Oto laureaci:

Prace były bardzo ciekawe, gdyż wskazywały na wiele aspektów, które uczniowie biorą pod uwagę decydując się na szkołę ponadpodstawową. Bardzo dziękujemy za udział i gratulujemy autorom nagrodzonych prac.