W dłoniach czerwone, piankowe serce, na którym widnieje data i godzina szkolenia. Z lewej strony małe zdjęcie prowadzącego szkolenie i krótki opis.

Szkolenie dla doradców zawodowych

Zapraszamy doradców zawodowych zrzeszonych w naszym Klubie Doradców Kariery na szkolenie pt. "Ciekawość i nadzieja. Elementy wspierające proces doradczy w pracy z klientem".

Żeby miło zakończyć zimny luty proponujemy Państwu pełne wsparcia i ciepła szkolenie, które ubogaci warsztat pracy koncentrując się tym razem na jakości procesu doradczego, na jego wyjątkowym wspierającym wymiarze.

Tym razem Klub Doradców Kariery działający przy naszym Centrum zaprasza na spotkanie online z psychoterapeutą i trenerem Filipem Zarębą, który opowie o ciekawości i nadziei w kontekście pracy z klientem rozumianej jako proces. 


Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2022 w godzinach 11:00-13:30 i jest bezpłatne.

O prowadzącym:

Filip Zaręba - psychoterapeuta, praktyk poradnictwa zawodowego i Analizy Transakcyjnej. Posiada dyplom Akademii Trenera, który zdobył w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończył między innymi kurs Jobcoachingu – metody pracy z klientem dorosłym oraz podejścia konstruktywistycznego w poradnictwie zawodowym. Szkolenie psychoterapeutyczne ukończył w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Specjalizuje się w pracy z klientem dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Uważa, że podstawowym narzędziem doradcy jest on sam. Zwraca uwagę na ważność relacji w poradnictwie zawodowym. Autor artykułów z obszaru poradnictwa zawodowego dot. superwizji i pozycji doradcy zawodowego w przestrzeni społecznej. Twórca programów szkoleniowych skierowanych dla doradców zawodowych.