Wykres przedstawia liczbę zawodów deficytowych w każdym powiecie subregionu leszczyńskiego.
Powiat leszczyński i miasto Leszno 32.
Powiat rawicki 62.
Powiat gostyński 73.
Powiat kościański 49.

Sytuacja na rynku pracy w subregionie leszczyńskim w 2022 roku

BAROMETR ZAWODÓW - jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach jest badaniem jakościowym, które ma na celu pokazanie zapotrzebowania na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

Przeprowadzany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pozwala uwzględnić kwalifikacje pracowników i rzeczywiste przygotowanie do wykonywania zawodu.

Barometr zawodów dzieli zawody na trzy grupy:

 • zawody nadwyżkowe, czyli zawody w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (osobom poszukującym pracy najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie). W naszym subregionie sytuacja przedstawia się następująco:
  • POWIAT LESZCZYŃSKI i MIASTO LESZNO: pedagodzy, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, specjaliści technologii żywności i żywienia
  • POWIAT RAWICKI- brak
  • POWIAT GOSTYŃSKI- brak
  • POWIAT KOŚCIAŃSKI- pracownicy administracyjni i biurowi
Wykres przedstawia liczbę zawodów nadwyżkowych w każdym powiecie subregionu leszczyńskiego.
Powiat leszczyński i miasto Leszno 3.
Powiat kościański 1.
Powiat rawicki i gostyński 0.
 • zawody deficytowe, czyli zawody w których liczba miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców ( najtrudniej znaleźć kandydatów do pracy). Na poniższym wykresie prezentujemy zestawienie ilościowe dla subregionu leszczyńskiego:
Wykres przedstawia liczbę zawodów deficytowych w każdym powiecie subregionu leszczyńskiego.
Powiat leszczyński i miasto Leszno 32.
Powiat rawicki 62.
Powiat gostyński 73.
Powiat kościański 49.
 • zawody zrównoważone, czyli zawody w których liczba wolnych miejsc jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Wykres przedstawia liczbę zawodów zrównoważonych w każdym powiecie subregionu leszczyńskiego.
Powiat leszczyński i miasto Leszno 122.
Powiat rawicki 74.
Powiat gostyński 70.
Powiat kościański 92.

Przedstawiamy prognozę sytuacji w zawodach dla powiatów subregionu leszczyńskiego na rok 2022 na podstawie danych barometru zawodów. • POWIAT LESZCZYŃSKI i MIASTO LESZNO
Zawody zrównoważone, deficytowe i nadwyżkowe w powiecie leszczyńskim i mieście Lesznie. • POWIAT RAWICKI

Zawody zrównoważone, deficytowe i nadwyżkowe w powiecie rawickim.
 • POWIAT GOSTYŃSKI
Zawody zrównoważone, deficytowe i nadwyżkowe w powiecie gostyńskim.
 • POWIAT KOŚCIAŃSKI
Zawody zrównoważone, deficytowe i nadwyżkowe w powiecie kościańskim.

Analizując Barometr zawodów na rok 2022 można również wyodrębnić wspólne zawody dla grupy zawodów deficytowych występujące w każdej części naszego subregionu. Zaliczamy tutaj zawody takie jak:*

 • betoniarze i zbrojarze
 • cieśle i stolarze budowlani
 • dekarze i blacharze budowlani
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • kierowcy autobusów
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • kucharze
 • lekarze
 • magazynierzy
 • monterzy instalacji budowlanych
 • murarze i tynkarze
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • operatorzy obrabiarek skrawających
 • pielęgniarki i położne
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • przetwórcy mięsa i ryb
 • robotnicy budowlani
 • spawacze

*Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników: barometrzawodow.pl


Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie w województwie wielkopolskim oraz prognozą dla całego kraju na stronie www.barometrzawodow.pl