Na zdjęciu widać dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego na auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Rezyliencja na trudne czasy

W piątek 10 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja pn. "Ścieżki Kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA?" zorganizowana przez nasze Centrum.

Konferencję w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie rozpoczął Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie - Bolesław Ratajczak, oraz Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która witając zebranych doradców zawodowych, dyrektorów szkół, pedagogów wprowadziła w tematykę świata zmienności, złożoności, niejednoznaczności i niepewności znanego pod akronimem VUCA.

Ta nowa rzeczywistość, w której funkcjonujemy, pomagamy, rozwijamy siebie i innych może być dla edukatorów nie lada wyzwaniem.

Prelegenci podkreślali wielokrotnie w swoich wystąpieniach istotną rolę doradcy zawodowego w aspekcie wspierania człowieka w byciu autentycznym, akceptującym własną wyjątkowość w planowaniu ścieżki zawodowej, a także ważność rezyliencji jako zmiennej wspomagającej radzenie sobie w niepewnych czasach.

Nie brakowało też wątków związanych z kompetencjami sprzyjającymi świadomemu zarządzaniu karierą, nowymi sposobami potwierdzania kwalifikacji oraz perspektywą planowania drogi zawodowej w sytuacji zróżnicowanych potrzeb uczniów, w tym uczniów cudzoziemców.

Bardzo dziękujemy za wspaniały catering przygotowany przez nauczycielki i uczniów klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego oraz IBE Instytut Badań Edukacyjnych za objęcie patronatem wydarzenia, a wszystkim przybyłym gościom za aktywną obecność.