Screen z rozpoczęcia przygotowania online.
W tle widać łodzie na morzu, a na pierwszym planie nazwa spotkania.

Przygotowanie kulturowe w ramach projektu "Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży".

W dniu 20.08.2021 odbyły się zajęcia z przygotowania kulturowego w formie online.

Uczestnikami spotkania była młodzież z ZSZ w Gostyniu, ZSO we Włoszakowicach oraz ZSE-T w Lesznie.

Zajęcia prowadzili wolontariusze Carlos i Maria, z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej.

Zajęcia prowadzone były w formie rozmów w języku angielskim pomiędzy wolontariuszami, a uczestnikami spotkania. Miały na celu:

- wzajemne poznanie się;

- zapoznanie się z kulturą Portugalii;

- otrzymanie informacji o codziennym życiu mieszkańców;

- dostarczenia wiedzy na temat regionu, w którym będą odbywały się praktyki;

- poznanie specyfiki pracy Portugalczyków.

Stopka


Wykonane przez Grikon