Na zdjęciu Dyrektor CWRKDiZ w Lesznie, właściciel firmy CERBER ALARMY oraz Dyrektor szkoły w Lesznie podpisują trójstronną umowę partnerską.

Podpisaliśmy trójstronną umowę partnerską

Efektem pierwszych i początkiem kolejnych wspólnych działań jest podpisana w piątek 21 kwietnia 2023 r. trójstronna umowa partnerska.

Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie - Bolesław Ratajczak, Właściciel firmy CERBER ALARMY - Arkadiusz Ciesielski, oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Renata Perek, będą współpracować w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, nabycia przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Już tego samego dnia pracownicy firmy CERBER ALARMY przeprowadzili zajęcia dla młodzieży klas 4 i 5 technikum. W skrócie opowiedzieli o firmie, możliwościach praktyk i pracy, a co najważniejsze, zabrali ze sobą podstawowy sprzęt, który używają w codziennej działalności, po to by młodzież mogła poznać praktyczny aspekt tego zawodu. Firma posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co pozwala im na obsługę również instytucji użyteczności publicznej takich jak banki, szkoły, stadiony czy obiekty wojskowe.

Podpisanie trójstronnej umowy partnerskiej jest ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości szkolnictwa zawodowego. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy będziemy w stanie skutecznie przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i zapewnić im najlepsze możliwości rozwoju. Od nowego roku szkolnego (2023/2024) uczniowie technikum elektrycznego dzięki ofercie firmy patronackiej CERBER będą mogli korzystać z ciekawych praktyk zawodowych, a dzięki nam z JOB COACHINGU i sesji indywidualnych z doradcami zawodowym.