Na zdjęciu w oddali kobieta o blond włosach w różowej marynarce prowadzi szkolenia. Przy stolikach, na których leżą jakieś kartki widać inne kobiety (zdjęcie wykonane z tyłu sali).

Mosty kulturowej komunikacji: Zrozumienie, Akceptacja, Skuteczność.

W czwartek i piątek (18-19 maja 2023 r.) w naszej siedzibie odbyły się warsztaty międzykulturowe, które poprowadziła Joanna Domagała - trenerka komunikacji międzykulturowej Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce.

Pierwszego dnia odbiorcami szkolenia byli doradcy zawodowi i pedagodzy, natomiast na drugi dzień tematykę tą skierowaliśmy do nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników Cechów, koordynatorów projektów i pracowników młodzieżowych.

Zrozumienie i umiejętność skutecznej komunikacji z osobami z kulturowo kręgów staje się kluczowym elementem sukcesu w wielu dziedzinach, takich jak biznes, dyplomacja, turystyka czy praca w międzynarodowych zespołach.

Podczas szkolenia omawiane były różnice w języku, zwyczajach, normach społecznych, wartościach i wierzeniach, które mogą wpływać na sposób komunikacji w różnych kulturach. Uczestnicy poznali również techniki komunikacji, które mogą zwiększyć skuteczność i zrozumienie w międzykulturowych interakcjach. Szkolenie obejmowało również studium przypadków, symulacje i interaktywne ćwiczenia, które pozwoliły uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Podstawowymi celami szkolenia z komunikacji międzykulturowej były:

  • Różnice kulturowe w komunikacji.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym.
  • Stereotypy i ich wpływ na komunikację.

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej przynosi wiele korzyści zarówno jednostkom, jak i organizacjom. Dla jednostek oznacza to rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie pewności siebie w międzykulturowych sytuacjach oraz zdolność do skutecznej współpracy z osobami o różnych tłach kulturowych. Dla organizacji oznacza to natomiast tworzenie bardziej różnorodnych i inkludujących środowisk pracy, zdolnych do efektywnej komunikacji na różnych poziomach.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie umiejętność skutecznej komunikacji międzykulturowej jest niezbędna. Szkolenie w tej dziedzinie może otworzyć drzwi do nowych możliwości, prowadząc do lepszego zrozumienia, wzajemnej akceptacji i efektywnej współpracy między osobami o różnych kulturach.

Pięknie dziękujemy trenerce i naszym uczestniczkom.