Na pomarańczowym tle z lewej strony dłoń zaciśnięta w pięść, z prawej rozpostarta w geście „stop”, na palcu obrączka. Na środku czerwone logo kampanii 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Wzdłuż prawego boku daty: 25.11-10.12.22 i czerwony napis „Make love not przemoc”. 
Na dole czarne logo Wielkopolska, herb jednostki organizacyjnej Województwa Wielkopolskiego, logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, logo Fundacji PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

#MakeLovenotprzemoc 2022 – Wielkopolska po raz kolejny włącza się do akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć

Światowa akcja podnoszenia świadomości na temat przemocy ze względu na płeć rozpoczyna się 25 listopada.

Ten dzień Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i tego dnia po raz trzeci rozpoczynamy wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, czyli popularyzowanie informacji o formach wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.edu.pl

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów informacyjnych i uczestnictwo online w webinariach.