Grafika wektorowa przedstawia chłopca i dziewczynkę siedzących w balonie i unoszących się nad ziemią, nad nimi świeci słońce, leci samolot dwupłatowy oraz latawiec. Pod nimi leci ptak i pszczoły oraz znajdują się logotypy Wielkopolski i CWRKDiZ w Lesznie. Na plakacie widnieje też nazwa, termin trwania konkursu i grupa docelowa.

Konkurs dla grup przedszkolnych "KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?"

Zapraszamy grupy przedszkolne (3-7 lat) z terenu subregionu leszczyńskiego do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • promowanie aktywności artystycznej.

Terminy konkursu:

  • rozpoczęcie konkursu: 04.05.2023 r.
  • nadesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (załącznik nr 1): 04.05.2023 r. - 22.05.2023 r.
  • nadesłanie PRAC KONKURSOWYCH: do 31.05.2023 r.
  • zakończenie konkursu: 31.05.2023 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu: 06.06.2023 r.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie grupy przedszkolne z danego Przedszkola/Szkoły. Wskazane jest by ilość nadesłanych prac z danej grupy przedszkolnej odpowiadała ilości dzieci w tejże grupie.

Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

ul. Śniadeckich 5

64-100 Leszno

z dopiskiem „Konkurs”


Praca konkursowa musi być formatu A4, płaska, wykonana własnoręcznie techniką plastyczną- rysunek, ilustrująca wymarzony zawód dziecka (kim dziecko chciałoby zostać w przyszłości). Nie może być wykonana na podstawie kolorowanki.


Regulamin konkursu i niezbędne załączniki znajdują poniżej.