Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

 • działamy od 1919 r.

 • jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców

 • reprezentujemy interesy środowiska rzemieślniczego

 • skupiamy 43 cechy i 9 spółdzielni rzemieślniczych

 • zrzeszamy blisko 5000 rzemieślników zatrudniających ponad 50 000 osób

 • przeprowadzamy rocznie ponad 4000 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

 • szkolimy ponad 10 000 młodocianych pracowników

 • udzielamy rocznie ok. 700 informacji gospodarczych

 • szkolimy rocznie ok. 850 przedsiębiorców

 • posiadamy certyfikat PN-EN ISO 90001:2009

 

Działania Izby

 

 • przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające

 • nadzorujemy proces kształcenia zawodowego

 • wspieramy rzemieślników w działaniach promocyjnych

 • organizujemy praktyki i staże zawodowe dla uczniów w kraju i za granicą

 • udzielamy informacji na temat:

  • obowiązujących przepisów prawnych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania

  • możliwości korzystania z opinii rzeczoznawców

 • wspieramy rzemieślników w nawiązywaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą

 • świadczymy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze

 • prowadzimy Bank Ofert Pracy dla uczniów i pracowników

 • realizujemy projekty ze środków krajowych i unijnych

 

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?

 

 • Dualny system nauki zawodu (łączenie teorii z praktyką)

 • Praca od pierwszego dnia nauki

 • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów

 • Zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych i poszukiwanych na rynku pracy

 • Uzyskanie świadectwa czeladniczego

 • Możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja na studiach

 • Możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego

 • Praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 

Co zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu?

 

 • Skontaktuj się z Izbą lub lokalnym Cechem - my polecimy Ci firmę, która posiada odpowiednie warunki oraz kadrę z uprawnieniami do szkolenia

 • Uzyskaj zgodę lekarza do podjęcia nauki i pracy w wybranym zawodzie

 • Wybierz szkołę

 • Podpisz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Jak wygląda nauka zawodu?

 

 • Trwa 3 lata

 • Możliwa jest dla osób młodocianych

 • Elastyczna realizacja kształcenia teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia lub w formach pozaszkolnych

 • Kształcenie praktyczne odbywa się 2, 3 lub 4 dni w tygodniu u pracodawcy lub w systemie przemiennym tydzień nauki w szkole, tydzień nauki u pracodawcy

 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • Proces nauki wspiera Cech i Izba Rzemieślnicza

 

W ramach promocji kształcenia zawodowego i rzemiosła

 

 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla przedszkolaków i uczniów „Jakie znasz zawody?”

 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla uczniów szkół branżowych I stopnia:

  • Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

  • Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

  • Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego

  • Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

  • Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

  • Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 • prowadzimy gry miejskie i drzwi otwarte

 • uczestniczymy w targach edukacyjnych i branżowych

 • przygotowujemy filmy i spoty reklamowe

 • promujemy produkty regionalne i tradycyjne

 

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty

 

   • otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej

   • marketingu i zarządzania

   • efektywnej sprzedaży

   • prawa, podatków i ubezpieczeń społecznych

   • funduszy unijnych i innych instrumentów wsparcia

   • transakcji handlowych

   • ochrony środowiska

   • doskonalenia umiejętności zawodowych

   • podnoszenia kwalifikacji zawodowych

   • rękodzieła

 

Realizujemy projekty

 

 • staży zagranicznych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

 • doradztwa zawodowego

 • podnoszące kompetencje:

  • informatyczne

  • marketingowe (e-marketing)

 • upowszechniające:

  • elektromobilność

  • flexicurity - elastyczne formy zatrudnienia

  • społeczną odpowiedzialność biznesu

 • badające:

  • potrzeby szkoleniowe rzemieślników

  • wykorzystanie różnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy

 • promujące zakłady rzemieślnicze

 • doradztwa dla przedsiębiorców

 • informacyjne dot.:

  • prowadzenia działalności gospodarczej

  • funduszy unijnych dla przedsiębiorców

  • Unii Europejskiej (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań)

 

Na terenie działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie funkcjonują następujące Cechy zajmujące się szkoleniem młodocianych pracowników oraz wspieraniem pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 

 • Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu

www.gostyn.icech.pl

 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie

ul. Rzemieślnicza 2/4

64-000 Kościan

 • Cech Rzemiosł Różnych w Lesznie

www.leszno.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu

www.rawicz.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Śmiglu

www.smigiel.icech.pl

Pin It