Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

 

Nr wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063232

Kwota otrzymanego grantu: 636.269,18zł

Ilość uczniów objętych projektem: 56

Ilość opiekunów objętych projektem: 6

Termin realizacji: 7.09.2019 - 6.05.2021

 

LIDER KONSORCJUM:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie

ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

Tel.: +48 655 130 367

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyrektor: Bolesław Ratajczak

Koordynator Projektu: Norbert Kozłowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 655 130 367

 

 

 

SZKOŁY, BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu

Grabonóg 63, 63-820 Grabonóg

Tel.: 65 573 91 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

ul. Jana Kilińskiego 4, 64-100 Leszno

Tel.: 65 520 59 05

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Kościelna 1, 43-430 Brenno

Tel.: 65 549 40 82

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Główny cel Projektu realizowany przez CWRKDiZ w Lesznie w Konsorcjum z 3 szkołami, to podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia. Staże zagraniczne pozwolą uczniom nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i społeczne, podnosząc ich atrakcyjność na rynku pracy.

Osiągnięcie głównego celu projektu będzie możliwe dzięki:

 1. Nawiązaniu przez Szkoły i Centrum kontaktów międzynarodowych i tym samym umożliwienie 56 uczniom w ramach tego Projektu wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe na Sycylię. Doświadczenie zdobyte oraz kontakty zdobyte w tym Projekcie przez szkoły pozwolą im w przyszłości samodzielnie aplikować o granty z funduszy unijnych.
 2. Nabyciu przez uczniów wiedzy i umiejętności na zagranicznym, europejskim rynku pracy, co podniesie ich atrakcyjność w oczach przyszłych pracodawców. Uczniowie otrzymają dokumenty ECVET, potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.
 3. Uzyskaniu przez uczniów samodzielności, przedsiębiorczości większej wiary we własne umiejętności i możliwości.
 4. Zwiększeniu motywacji uczniów do dalszej nauki przedmiotów ogólnych, zawodowych oraz nauki języka obcego.
 5. Zmianie wizerunku szkoły na szkołę nowoczesną, europejską, zapewniającą uczniom program zagranicznych staży zawodowych, a więc pełniejsze, lepsze przygotowanie do podjęcia pracy.
 6. Zdobycie przez dyrekcje i nauczycieli szkół doświadczenia w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy Europejskich.
 7. Dobór odpowiedniego, kompetentnego partnera zagranicznego w celu zorganizowania praktyk na odpowiednim poziomie adekwatnym do programu praktyk.

 

 

 

PRZEWIDYWALNE REZULTATY PROJEKTU:

 Zwiększenie wiedzy szkół z zakresu pozyskiwania środków unijnych, które wcześniej nie miały takiej możliwości.

 1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli o udział w realizacji projektu staży zagranicznych dla uczniów.
 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o praktyki zagraniczne.
 3. Poprawa wizerunku szkół zawodowych w środowisku lokalnym, wzrost ilościowy naboru uczniów.
 4. Podniesienie prestiżu szkoły, jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez nadanie jej charakteru europejskiego.
 5. Podejmowanie przez szkoły bliższej współpracy z lokalnymi pracodawcami w celu zapewnienia lepszej jakości krajowych praktyk zawodowych oraz dostosowywania kształcenia zawodowego do realnych potrzeb rynku pracy.
 6. Wyposażenie uczniów w nowe kompetencje zawodowe i osobiste.
 7. Rozwój przedsiębiorczości, samodzielności, kompetencji społecznych i odpowiedzialności uczniów oraz poczucia własnej wartości.
 8. Wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy.
 9. Rozwój kompetencji językowych uczniów i otwartość na inną kulturę.
 10. Wzbogacenie wiedzy na temat Włoch.

 

 

 

MOBILNOŚCI:

Pin It