Znajdź nas na

Flaga Uni Europejskej

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

 

Nr wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063232

Kwota otrzymanego grantu: 636.269,18zł

Ilość uczniów objętych projektem: 56

Ilość opiekunów objętych projektem: 6

Termin realizacji: 7.09.2019 - 6.05.2021

Pin It