Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

W związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 na terenie Europy i Świata, o czym świadczą m.in. komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz obawami opiekunów/nauczycieli o zdrowie własne, młodzieży i rodzin (o których to obawach informują nas poprzez kontakty telefoniczne, a także komunikatory internetowe) - w poczuciu ogromnej odpowiedzialności i troski o zdrowie i życie uczestników mobilności ze strony Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (lidera konsorcjum i koordynatora wyjazdu zagranicznego) podjęliśmy decyzję o opóźnieniu w czasie wyjazdu za granicę na praktyki zawodowe uczniów i ich opiekunów.

Pin It

W związku z sytuacją wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 na terenie Europy i Świata, o czym świadczą m.in. komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz obawami opiekunów/nauczycieli o zdrowie własne, młodzieży i rodzin (o których to obawach informują nas poprzez kontakty telefoniczne, a także komunikatory internetowe) - w poczuciu ogromnej odpowiedzialności i troski o zdrowie i życie uczestników mobilności ze strony Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (lidera konsorcjum i koordynatora wyjazdu zagranicznego) podjęliśmy decyzję o opóźnieniu w czasie wyjazdu za granicę na praktyki zawodowe uczniów i ich opiekunów.

Pin It

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063232 w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Pin It

 

Nr wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063232

Kwota otrzymanego grantu: 636.269,18zł

Ilość uczniów objętych projektem: 56

Ilość opiekunów objętych projektem: 6

Termin realizacji: 7.09.2019 - 6.05.2021

Pin It