Znajdź nas na

Flaga Uni Europejskej

Każdego dnia nasz zespół dokłada wszelkich starań do tego, aby pozytywnie wpływać na rozwój kształcenia dualnego oraz rozwój gospodarczy subregionu leszczyńskiego, tym samym równoważąc potrzeby i zasoby kapitału ludzkiego na terenie naszego działania. Podstawowe zadania naszego Centrum:

  • propagowanie edukacji zawodowej dla młodzieży podejmującej naukę w szkołach branżowych
  • aktywizacja zawodowa młodzieży i osób dorosłych oraz współpraca z lokalnymi rzemiosłami, przedsiębiorcami i szkołami w ramach organizowanych praktyk i staży
  • wsparcie uczniów oraz ich rodziców w obszarze doradztwa zawodowego, planowania i rozwoju kariery
  • diagnoza rynku pracy, wskazująca na konieczność kształcenia w zawodach deficytowych dla subregionu, ale również ograniczenie kształcenia w zawodach stanowiących nadwyżkę i określenie tzw. zawodów przyszłości
  • współpraca z Pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego, skoncentrowana na zaangażowaniu swoich pracowników w kształcenie praktyczne uczniów oraz doskonalenie nauczycieli zawodu
  • pozyskiwanie funduszy unijnych i wsparcie praktyk zawodowych na terenie południowej Wielkopolski oraz staże zagraniczne

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Głównym celem naszego Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. W procesie wzajemnej współpracy pełnimy rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.

 

 KORZYŚCI DLA SZKÓŁ

Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych; Posiadanie dostępu do nowych technologii; Rozwój i unowocześnianie bazy technologicznej; Kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy; Kształcenie kadry szkoły przez pracodawców

 

 KORZYŚCI DLA FIRM

Kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem firmy; Wpływanie na treści i organizację kształcenia zawodowego; Redukcja kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowej kadry; Dbanie o stały dopływ kadry; Budowanie dobrego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy

 

 KORZYŚCI DLA UCZNIA

Nabywanie umiejętności, rozwój kompetencji zawodowych; Uczenie się w naturalnych warunkach pracy; Zapoznanie się z nowymi technologiami; Zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy; Zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu szkoły; Zwiększenie swoich szans na zdanie egzaminu zawodowego

 

 

Pin It