Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Doradcy zawodowi czekają na kontakt z Tobą.

 

 

 

Agnieszka Michalczak-Piętka

Psycholog, doradca zawodowy z kilkunastoletnim doświadczeniem, certyfikowany trener kadry, pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Oddziale Zamiejscowym w Lesznie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Specjalizuje się w określaniu predyspozycji zawodowych, opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W pracy doradczej ceni i stosuje indywidualne podejście do każdego klienta i otwartość na dyskusję.
Komunikatory: Zoom, telefon

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Emilia Piotrowska

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w zakresie tematów związanych z tworzeniem ścieżki zawodowej młodzieży z wykorzystaniem testów zainteresowań zawodowych, planowaniem rozwoju zawodowego pracowników, budowaniem poczucia własnej wartości oraz zarządzaniem stresem. W kontakcie z drugim człowiekiem stawia na życzliwość, otwartość i współdziałanie.
Komunikatory: Zoom, telefon

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Mariola Linke

Doradca zawodowy, poradnictwo edukacyjno-zawodowe w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie działającym w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddziale Zamiejscowym w Lesznie. Oferuje pomoc w zakresie wsparcia dotyczącego wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej, określenia predyspozycji zawodowych ucznia online z przesłaniem wyników badań testowych, informacji dotyczącej zawodów deficytowych w subregionie leszczyńskim, przygotowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, informacji dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Komunikatory: telefon, Zoom

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Monika Lorenc

Koordynuje grupą wsparcia dla doradców zawodowych z terenu powiatu rawickiego, systematycznie bierze udział i organizuje działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, jest współautorką projektu "Dobry zawód - pewna przyszłość". Pomoże Ci w przygotowaniu się do podjęcia trafnej decyzji zawodowej za pomocą testów.
Komunikatory: telefon

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Grażyna Gryglik-Macniak

Psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. Oferuje pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.
Komunikatory: telefon, WhatsApp, Zoom

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Halina Mocek

Doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Pomaga i wspiera dzieci oraz młodzież, ich rodziców i nauczycieli w wyborach szkolnych i zawodowych. Udziela porad zawodowych, prowadzi testy zainteresowań, uzdolnień, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - w tym młodzież z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do zawodu.
Komunikatory: telefon, Zoom

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Anna Krajewska

Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Podczas NOCY ZAWODOWCÓW oferuje konsultacje w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz wykonanie testów "Moja osobowość" i "Moje umiejętności".
Komunikatory: Messenger

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Marzena Szymańska-Grzegorzek

Doradczyni zawodowa w CWRKDiZ w Lesznie. Pomaga odkryć i nazwać preferencje zawodowe oraz opracować optymalną ścieżkę zawodową. Pracuje przede wszystkim z młodymi ludźmi kończącymi kolejne etapy edukacji, a także dorosłymi szukającymi swojego miejsca na rynku pracy.
Komunikatory: Zoom, Skype, Messenger

ZAREZERWUJ TERMIN

 


 

Agnieszka Kosińska

Absolwentka studiów pedagogicznych na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku “Akademia Trenera”, aktualnie doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie, na co dzień wspiera osoby poszukujące pracy swoją wiedzą o aktualnej sytuacji i trendach na lokalnym rynku pracy, z przyjemnością udziela informacji o formach wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy w Lesznie, z których korzystać mogą osoby w wieku 18-25 lat, jej specjalnością są również dokumenty aplikacyjne (zasady pisania CV).
Komunikatory: telefon (606 963 550), Skype

 


 

  Agnieszka Kubicka

Pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. Zajmuje się udzielaniem wsparcia i pomocy uczniom w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej w formie porad i konsultacji indywidualnych. Oferuje również pomoc w rozpoznaniu predyspozycji osobowościowych, zainteresowań i zdolności kierunkujących wybór dalszej edukacji.
Komunikatory: telefon (609 709 141), Zoom, WhatsApp

 


 

Monika Rymaniak i Bernadetta Wawrzyniak

Monika Rymaniak – doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Posiada doświadczenie zawodowe jako pośrednik pracy, prowadzi
porady indywidualne i grupowe z zakresu: aktualnej sytuacji na rynku pracy, określania potencjału zawodowego poprzez testy predyspozycji zawodowych, pisania dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy.
Komunikatory: telefon (605 520 055)

Bernadetta Wawrzyniak – doświadczony doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Praktyk w zakresie doradztwa zawodowego dla osób dorosłych i młodzieży. Prowadzi między innymi warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, porady grupowe z zakresu autoprezentacji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. W swojej pracy najczęściej stosuje aktywne metody szkoleniowe.
Komunikatory: telefon (605 825 055)

 

 

Pin It