Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Celem konkursu było promowanie myślenia proekologicznego związanego z działalnością firm i przedsiębiorstw, poszukiwanie nowych rozwiązań proekologicznych oraz zwrócenie uwagi na rolę kompetencji i zainteresowań przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłej kariery zawodowej.

Zadanie konkursowe polegało na zaproponowaniu działalności gospodarczej - proekologicznej, oraz wskazaniu kluczowych kompetencji i zainteresowań osoby, chcącej zajmować się działalnością proekologiczną. Dodatkowo punktowane było wskazanie nowatorskich rozwiązań proekologicznych. Prace konkursowe mogły być w formie dokumentu tekstowego Word, plakatu, prezentacji multimedialnej (zapis w formacie pptx) lub w formie filmu trwającego maksymalnie 2minuty (zapis w formacie mpeg4).

Konkurs skierowany był do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych z subregionu leszczyńskiego.

Prace konkursowe zostały ocenione na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,

b) zawartość merytoryczna.

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM smile

 

 

Pin It