Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Corocznie w miesiącu listopadzie przypadają w Polsce Dni Honorowego Krwiodawstwa.
 
Jednak bieżący rok jest szczególny. Pandemia niesiona przez wirus SARS-CoV-2 zagraża naszemu zdrowiu, a także bezpieczeństwu społecznemu i ekonomicznemu.
W ostatnim okresie także oddawanie osocza przez osoby po przechorowaniu COVID-19 stało się bezcennym lekiem w ratowaniu najciężej chorych.
Dlatego w tym roku chcąc podkreślić wdzięczność dla wszystkich Honorowych Krwiodawców oddających krew w następnych tygodniach przekazaliśmy dla nich drobne upominki do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego w Lesznie.
 
 

 

Pin It