Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Z inicjatywy Samorządu Województwa  Wielkopolskiego i Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zorganizowany został konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”.  

Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczyła, że „celem tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się  autorytetem w środowisku lokalnym”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zdanie egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w roku 2018. W kryterium oceniania brano pod uwagę m.in: oceny z egzaminów teoretycznych i praktycznych, dodatkowe osiągnięcia zawodowe (certyfikaty, dyplomy itp.), kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Pani Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podziękowała wszystkim wnioskodawcom w konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” którymi byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Cechy Rzemiosł Różnych, podkreślając, że jest to pogłębienie współpracy i kultywowanie tradycji zawodów rzemieślniczych „dowodem na to jest wasza otwartość na współpracę z nami, traktujecie nas jako parterów w rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Nagrodzonych zostało łącznie 36 osób z tego 28 czeladników i 8 mistrzów. Tytuł Czeladnika roku 2018 otrzymał Hubert Lewandowski, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Angażuje się w działalność Cechu w Gostyniu przygotowując się do zdobycia kwalifikacji mistrzowskich. Tytuł Mistrza roku 2018 otrzymał Roman Krawczak, który z zawodu jest dekarzem. Sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w którym również jest orzecznikiem technicznym. Poprzez swoją działalność promuje dualny system kształcenia w rzemiośle oraz zachęca młode pokolenie do podjęcia nauki w zawodzie dekarza. Brał udział w organizacji Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy w 2018 roku.

Uroczysta Gala podsumowująca konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” odbyła się 4 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w atmosferze zbliżających się świąt i z wyjątkową oprawą artystyczną i graficzną.

 


Pin It