Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

W czwartek 17 października 2019 r. w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie odbyły się pierwsze zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki zawodowe na Sycylię.

Podczas zajęć uczyli się pisania CV i listu motywacyjnego, które niebawem przetłumaczą na język angielski.
Projekt pod nazwą "Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży", którego koordynatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Weźmie w nim udział w sumie 56 uczniów i 6 opiekunów z 3 szkół z terenu subregionu leszczyńskiego.

 

 

Pin It