Znajdź nas na

Konsultacje z doradcą zawodowymRezerwuj online

Flaga Uni Europejskej

Pod tą nazwą w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 22 maja 2018 r. odbyła się konferencja promująca kształcenie dualne i zawodowe w kraju i za granicą. Była ona też podsumowaniem pierwszego roku działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Pin It

Pin It

DZIEŃ ZAWODOWCA - OD RZEMIEŚLNIKA DO TECHNIKA, to kolejne wydarzenie, które współorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z Zespołem Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Ministrem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Miastem Leszno, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Lesznie.

Pin It

Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego to międzynarodowy kongres, który odbył się 09.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Pin It

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w czwartek 19 kwietnia 2018 roku, zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Marzenę Wodzińską i Macieja Sytka, Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, reprezentowaną przez Jerzego Bartnika Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, reprezentowaną przez Tadeusza Moczyńskiego Członka Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Celem zawarcia porozumienia jest rozwój kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce, a także poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności rzemiosła oraz podkreślenie roli i znaczenia Izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze Województwa Wielkopolskiego. „Wielkopolska, dzięki podejmowanym programom i inicjatywom, jest przykładem zmian jakie adresowane są do młodych ludzi, aby ich aktywizować do przedsiębiorczości zawodowej. Powołane w ubiegłym roku przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, są jedynymi takimi instytucjami w kraju, których funkcje uznać można jako nowum w Polsce. Centra mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, dając szansę na równoważenie na rynku popytu i podaży, jako czynnika gwarantującego rozwój gospodarczy”-podkreśliła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Pin It

Forum Samorządowe Powiatu Kościańskiego odbyło się 28.02.2018 r. w Kościanie, a zorganizowane zostało przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Powiatu Kościańskiego.

Otwarcia dokonał Starosta Kościański Bernard Turski wraz z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Zofią Szalczyk.

Na Forum Dyrektor CWRKDiZ w Lesznie zaprezentował profil działalności naszej jednostki, a zebrani otrzymali broszurki informacyjne zawierające najważniejsze informacje dotyczące Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Pin It

W miniony piątek (23.02.2018 r.) uczestniczyliśmy w SAMORZĄDOWYM FORUM SOŁTYSÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO.
Forum otwarte zostało przez Starostę Leszczyńskiego - Jarosława Wawrzyniaka, oraz Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Zofię Szalczyk.

Pin It