Znajdź nas na

Flaga Uni Europejskej

Pin It

W Zespole Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu 28 października br. odbyła się rekrutacja uczniów do projektu „Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży”, którego koordynatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Pin It

W czwartek 24 października 2019 r. w naszym Centrum gościliśmy młodzież z klasy 7 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie. Spotkanie przygotowaliśmy w kooperacji z doradcami z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Leszna.

Pin It

W czwartek 17 października 2019 r. w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie odbyły się pierwsze zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki zawodowe na Sycylię.

Pin It

Pin It

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zorganizowaliśmy dziś przy współpracy z Panią Ann Goovaerts-Napiecek z firmy Artiszok zajęcia warsztatowe ze zdobienia artystycznego naczyń glinianych, które powstały podczas tegorocznej Nocy Zawodowców w Rawiczu.

Pin It

Pin It

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Pin It

Pin It

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie przy współudziale Powiatu Kościańskiego, Powiatu Rawickiego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie, Cechu Rzemiosł Różnych w Śmiglu i Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu zorganizowało 04.10.2019 r. drugą edycję NOCY ZAWODOWCÓW.

Pin It