Znajdź nas na

Flaga Uni Europejskej

Podziękowania dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie z Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie za pomoc w organizacji DNIA ZAWODOWCA "OD RZEMIEŚLNIKA DO TECHNIKA".

Pin It

25 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie im. Marii Skłodowskiej-Curie podpisaliśmy porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej pomiędzy tą szkołą a naszym Centrum.

Pin It

Podpisanie porozumienia o współpracy edukacyjno-zawodowej pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, to kolejny etap budowania wzajemnej współpracy na rzecz popularyzowania kształcenia dualnego i zawodowego na terenie subregionu leszczyńskiego.

Pin It

Aktualizacja strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego po 2020 roku - to wstęp do prac, które przeprowadzane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego.

Pin It

W dniu 11 czerwca 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Pin It

Pin It

Pod tą nazwą w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 22 maja 2018 r. odbyła się konferencja promująca kształcenie dualne i zawodowe w kraju i za granicą. Była ona też podsumowaniem pierwszego roku działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Pin It

Pin It

DZIEŃ ZAWODOWCA - OD RZEMIEŚLNIKA DO TECHNIKA, to kolejne wydarzenie, które współorganizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z Zespołem Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Ministrem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Miastem Leszno, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Lesznie.

Pin It

Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego to międzynarodowy kongres, który odbył się 09.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Pin It